BAZA LEGALĂ:
 
 
Persoana responsabil de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 este directorul adjunct d-l DUNA SÁNDOR

Începând cu date de 15.07.2016 se stabilește costul serviciului de copiere a informațiilor de interes public solicitate pe suport de hârtie, în cuantum de 0,5 lei/pagină. 
Plata serviciului de copiere se va putea face în contrul RO34TREZ07621G155000XXXX sau în numerar. FORMULARE:
 
 
 

RAPOARTE ANUALE DE APLICARE A LEGII NR 544/2001

Anul 2014 sem I

Anul 2014 sem II

Anul 2015 sem I

Anul 2015 sem II