Ghişeul Unic      CERTIFICATUL privind domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor

CERTIFICATUL 

privind domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor

 

Documentul se eliberează în vederea valorificării unor drepturi sau apărării intereselor persoanelor în străinătate de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti în baza Hotărârii Guvernului nr.220 din 16.02.2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 223 din 12 aprilie 2017 pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative care cuprind prevederi referitoare la taxe şi tarife.


Cererea se poate depune personal la una dintre instituţiile enumerate mai jos:

- la sediul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti (str. Obcina Mare nr 2, sector 6, Mun. Bucureşti); 

- la sediul Serviciului de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor (str. Republicii nr. 24, etaj I, Mun. Oradea, Jud. Bihor);

- la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din cadrul primăriei pe raza căreia solicitantul are domiciliul. 

 

Documente necesare:

  • formular tip de cerere care se obţine şi se completează la sediul instituţiilor mai sus enumerate, 
  • actul de identitate al solicitantului, original şi copie xerox.

Cererea, în original, însoţită de copia actului de identitate a persoanei pentru care se solicită eliberarea Certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor  se transmite, spre competentă soluţionare, la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, prin intermediul Serviciului de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor.

După emiterea certificatului de către  Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, documentul este trimis la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor pentru măsuri în vederea înmănării certificatului solicitantului.